2000 पासून इंडक्शन हीटिंग

प्रेरण ऍनीलिंग

इंडक्शन एनीलिंग

इंडक्शन अॅनिलिंग म्हणजे काय? एक कोट मिळवा https://www.youtube.com/watch?v=y_x9hHmQqhQ इंडक्शन अॅनिलिंग हा इंडक्शन हीटिंगचा एक भाग आहे. प्रेरण उद्देश

पुढे वाचा »

इंडक्शन हीटिंग

इंडक्शन हीटिंग म्हणजे काय? एक कोट मिळवा https://www.youtube.com/watch?v=bm70gMbeGKk इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग, किंवा इंडक्शन हीटिंग म्हणतात, ही गरम करण्याची एक पद्धत आहे

पुढे वाचा »
उत्पादन श्रेणी
आता चौकशी
त्रुटी:
Top स्क्रोल करा

एक कोट मिळवा